home

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ เชิญชวนประชาชนร่วมสนุกกับกิจกรรมรายการ "ทช.หมอทาง"

1 รายละเอียดการร่วมกิจกรรม  ให้ประชาชนถ่ยภาพ"สวยทาง หรือ สะพานของกรมทางหลวงชนบท" ที่มีความสวยงาม พร้อมระบุสายทางหรือสะพาน และเขียนข้อความบอกเล่าความรู้สึก ความประทับใจเกี่ยวกับภาพถ่ายนั้น

2 ให้ประชาชน กดถูใจ และโพสต์ "ภาพถ่ยและข้อความ" ไปยังหน้า Page Facebook "ทช.หมอทาง"

3 ประกาศผลการคัดเลือกประจำสัปดาห์ ทางหน้า Page Facebook  "ทช.หมอทาง"

หมดเขต สิ้นสุดการโพสต์ภาพถ่ายและข้อความเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 กันยายน 2560 

วันที่: 
ศุกร์, มิถุนายน 30, 2017 - 13:15