home

บทช.บรรพตพิสัย ดำเนินการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท

รูปภาพ: 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบรรพตพิสัย ดำเนินการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท สายทาง นว 3041 บ้านหัวถนน อเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ด้วยความสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
ศุกร์, กรกฎาคม 19, 2019 - 09:45