home

บทช.บรรพตพิสัย ดำเนินการตีเส้นจราจร

รูปภาพ: 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบรรพตพิสัย ดำเนินการตีเส้นจราจร สายทาง นว 3009 บ้านเกยไชยเหนือ อำเภอเก้าเลี้ยว,ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
ศุกร์, สิงหาคม 16, 2019 - 07:15