home

บทช.บรรพตพิสัย ดำเนินงานซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท

รูปภาพ: 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบรรพตพิสัย ดำเนินการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท สายทาง นว 4114 บ้านบางมูลนาก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
ศุกร์, สิงหาคม 16, 2019 - 07:15