home

บทช.ท่าตะโก ปรับปรุงหลักนำโค้ง

รูปภาพ: 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทท่าตะโก ได้ดำเนินการปรับปรุงทาสีหลักนำโค้งอุปกรณ์จราจร สายทาง นว 2057 - บ.โคกเดื่อ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ช่วง กม.ที่ 17+000 ถึง กม.ที่ 19+000 เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
ศุกร์, สิงหาคม 16, 2019 - 08:45