home

บทช.ท่าตะโก ดำเนินการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท

รูปภาพ: 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้ดำเนินการว่อมแซมผิวจราจรลาดยาง สายทาง นว 2115  - บ.ไทรงาม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ช่วง กม.4+640 เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
ศุกร์, สิงหาคม 16, 2019 - 09:00