home

ขทช.นครสวรรค์ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562

รูปภาพ: 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายทักษิณ  บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์  จัดประชุม ผอ.กลุ่ม/ส่วน/ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบท และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อมอบหมายงานและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์

วันที่: 
ศุกร์, สิงหาคม 23, 2019 - 10:30