home

ขทช.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟยามเช้า ( Morning Meeting)

รูปภาพ: 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) เพื่อเป็นการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งเรื่องราชการและเรื่องทั่วๆ ไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยมี นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

วันที่: 
พุธ, พฤศจิกายน 13, 2019 - 10:45